top of page

Apie mus

“Saulės Zuikučiai”- tai privatus darželis įsikūręs 2010 metų vasarą. 10-ies vietų darželis yra skirtas įvairaus amžiaus vaikams (nuo 1 iki 6m). Jaukus, bei namų aplinkai artimas darželis turi 3 pedagoges, ikimokyklinio ugdymo specialistes.

 

Vaiko ugdymas yra grindžiamas vaiko pažinimu. Asmenybės skleidimąsi skatinantis ugdymas grindžiamas vaiko raidos dėsningumų žinojimu: supratimu, kad visi vaikai augdami pereina tas pačias vystymosi stadijas ir kad kiekvienas vaikas yra individuali, nepakartojama asmenybė.

„Vaizduotė yra svarbiau nei žinios. Žinios yra ribotos, o vaizduotė apima visą pasaulį, stimuliuoja progresą ir gimdo evoliuciją.“ Albertas Enšteinas, 1931, 97 p.

 

Žaidimas ikimokykliniame amžiuje (2-7 metai) yra pagrindinė veikla. Žaidime vaikas daro tai, ko jis labiausiai trokšta, nes žaidimas jam suteikia pasitenkinimą. Žaidimo įtaka vaiko raidai, lyginama su mokymo įtaka. Žaidimas yra raidos šaltinis ir sukuria artimiausios raidos zoną. Labai ankstyvame amžiuje, per žaidimą, galima identifikuoti vaikų kūrybinį procesą.

Šiuolaikiniai vienas kito nepaneigiantys aiškinimai yra pagrįsti vaikų žaidimo tyrimais:

1. Žaisdami vaikai gali tvarkyti ir kontroliuoti savo gyvenimą ar bent tą jo dalį, kuomet žaidžia (Garvey, 1977;1990; Paley, 1992;1997;2001;2004; Corsaro, 1997;2003).

2. Žaidimas yra pirmojo nepriklausoma vaikų veiklos sistema, kurią jie patys valdo (Hakkarainen, 1990;1999).

3. Žaidimas yra holistinės ir kūrybiškos estetinės veiklos prototipas, iš kurio vystosi visos kitos kūrybiškumo formos. Žaidimas yra vystymosi šaltinis ir priemonė todėl, kad kuria artimiausią raidos zoną (Vygotsky, 1993/1977; 2003)

Eriksono psichosocialinio vystymosi teorija skiria tris su amžiumi susijusias stadijas, atspindinčias individo santykį su socialine aplinka. Eriksono manymu, normalų vystymąsi lemia tam tikrai amžiaus grupei būdingų konfliktų sprendimas. Šio ugdymo filosofijos gilina vaiko vystymosi suvokimą ir teikia minčių, kaip praktiškai taikyti teoriją vaikų grupės gyvenime ir padeda geriau orientuotis planuojant vaikų ugdymą. Vystymosi teoriją taikant pažangaus ugdymo kontekste, formuojant ugdymo programą vaikas tampa atskaitos tašku. Tokia kaip tik ir yra į vaiką orientuota grupė.

Vieno daug keliavusio žmogaus aš kartą

paklausiau: „Kurie miestai yra didžiausi?“

Jis man atsakė: „Miestai, sutikti vaikystėje.“ A.Mackus.

Pagrindinė ugdymo teorija – žaidimas - tai vaiko gyvenimo esmė, tyra ir dvasinga veikla, vaiko jausmų poreikių, gabumų ir saviraiškos atskleidimas, minčių fantazijos, juoko, išradingumo, džiaugsmo, pasitikėjimo pačiu savimi ir sveikatos šaltinis. Kūrybinis vaidmeninis žaidimas lavina vaizduotę. Dar prieš išmokdami skaityti, vaikai turi lavinti savo vaizduotę. Vaizduotė leidžia pažinti realų pasaulį, kuriame vyrauja tikslų siekimas ir patirtis. Žaidimas ne tik lavina pažintinius ir kūrybinius sugebėjimus, bet ir suteikia vaikams dvasinį pasitenkinimą. Kiekvienas žmogus yra kūrėjas. Vaikai nuo pat mažens kūrybos dovaną puoselėja savo veikloje, žaidimuose.

Darželio ugdomoji programa remiasi ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, bei Maria Montessori, Rudolfo Steinerio-Valdorfo, Reggio Emilio ugdymo metodo priemonėmis. Mūsų veikla orientuota į vaiko nepriklausomybės jausmą, veiklos laisvę tam tikrose ribose bei pagarbą fiziniai ir psichologiniai jo raidai. Ugdomąsi bendraujant ir kuriant, naudojant įvairius muzikinius instrumentus, lipdymo priemones, žaidžiant ir tyrinėjant gamtoje, bei susipažįstant su aplinkoje esančiais medžiais, gėlėmis.

Daug skaitome, nes knyga lavina mūsų kalbą, išmokstama vis daugiau žodžių, padeda reikšti mintis, suprasti ką kalbą kiti, išmoko klausytis. Knyga lavina mąstymą ir fantaziją. Knyga, tai žinių šaltinis. Iš knygų sužinome apie įvairias šalis, apie kitą gyvenimo būdą, gamtą, techniką ir apie viską kas mus domina. Knyga priverčia mus juoktis ir verkti, atneša paguodos ir parodo, kaip surasti išeitį iš sudėtingų situacijų.

 

Šviežią bei ekologišką maistelį “Saulės Zuikučiams” kiekvieną dieną (3k. per dieną) tiekia VšĮ "Jaunimo slėnis", valgiaraščiai suderinti ir patvirtinti Vilniaus VSC.

bottom of page